תומכים

תודה לכל הידידים והתומכים השותפים לדרך:

משרד התרבות והספורט
משרד החוץ

המשרד לעניני ירושלים ומורשת – מסגרת 50 שנה לאיחוד העיר
משרד התיירות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
עיריית ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים
מועצה אזורית מטה יהודה
מפעל הפיס-מועצת הפיס לתרבות ואמנות
המוסד לביטוח לאומי-האגף לפיתוח שירותים
לשכת המסחר ישראל-אוסטרליה
מכון הייצוא
הקרן לירושלים
קרן ברכה
קרן אריסון
קרן קאמינגס
קרן שרובר
קרן פראט
קרן מורנינגסטאר
ג'ונאס גרנדר-שוודיה
ריין קלידמן-צרפת
לור בונה-צרפת
גו'די וניק בנזל-ארה"ב