_לפגוש אנשים בנקודה הכי שבירה ורגישה שלהם_ – מחול – הארץ