בור בבל

מאי 1998, מופע חוצות, פסטיבל ישראל, ירושלים