מאמרים

גילי המר, האוניברסיטה העברית ירושלים

ורטיגו כוח האיזון, פעילות בתיכון לאומנויות, מסמך מסכם "למצוא את החופש בתוך ההגבלה", 2016


אילן סופר, "מחול משולב – "דגשים ומסרים להוראה", 2020.


Broyer, N. R. (2017)  Reinforcing Zionist Ableism in Israeli Wheelchair Folk Dancing.

RiDE: The Journal of Applied Theatre and Performance, 22(3), pp. 332–338.


Hammer, G. (2018)  Hammer-Dialogical Encounters with Disability Article

Dialogical Encounters with Disability in Integrated Dance Education

The Journal of Inclusive Practice in Further and Higher Education, 10.1, pp. 105-118.


Hammer, G. (2020)  Expanding intersubjective awareness: the anthropology of kinaesthetic diversity

.JRAI (Journal of the Royal Anthropological Institute)26, pp. 554-57