רפרטואר כח האיזון ופאנל

רפרטואר כח האיזון ופאנל
בסיום המופע פאנל בנושא נקודות מבט מגוונות על מחול ומוגבלות.

בהשתתפות: ד"ר עידית סוסליק, ד"ר גילי המר, ד"ר נילי ברויאר וד"ר רנה בדש