תודה מורטיגו

תודה שרכשתם כרטיסים למופע מאנא

ההושבה למעגל ידידי ורטיגו תהיה בשורות 7 ו-8 באולם.

הכרטיסים ימתינו לכם בקופת סוזן דלל

מצפים ומתרגשים לראותכם!