חג שבועות

הכפר מהווה מוקד מרכזי לפעילות יצירתית ורוחנית, ובמהלך החג יעסקו בו בלימוד מעורר השראה מהמקורות ואחד מהשנייה, בלמידה חווייתית ובתנועה. ושהייה במרחבים ללא מילים. לאורך החג יחקור הקהל עם אנשי רוח ותרבות מהי התורה, מהי קבלת התורה, ויפתח עצמו להתגלויות קטנות וגדולות.  יתקיימו בו שפע פעילויות לימוד, וסדנאות מיוחדות והשיא יהיה לאורך הלילה בתיקון ליל שבועות עד הנץ החמה.

18-20.5.18

פרטים יתעדכנו בהמשך…