סיור אקולוגי בכפר

הסיור מאפשר הצצה אל מאחורי הקלעים של המערכות השונות שנבנו ופועלות בכפר האקולוגי במטרה לצמצם את ההשפעה והפגיעה של האדם בסביבה. במהלך הסיור נבקר ונלמד על המודל התכנוני של הכפר, טכנולוגיות הבניה ועל מערכות "תומכות חיים" הפועלות בכפר מתוך תפיסה של בנייה ואורח חיים ברי קיימא:

  • מחזור מים
  • איסוף מי גשמים
  • בנייה בחומרים טבעיים
  • שימוש באנרגיה חלופית
  • מחזור זבל אורגני ושירותי קומפוסט
  • תכנון נוף והשפעותיו על שימור נגר ועל הצומח

הסיור מועבר על ידי צוות מתכנני ובוני הכפר, וניתן להתאימו לקהלים ולגילאים שונים.  

משך הסיור 3/4 שעה.