DIPTYCH: THE HISTORICAL PRESENT

כוריאוגרפיה וריקוד: אוליביה קורט מסה
Concept, choreography and dance Olivia Court Mesa

ערב סולו המשקף אספקטים מגוונים של נשיות.

היצירה התגבשה כשני חלקים מנוגדים זה לזה, בשיחה זה עם זה, ובקיום עצמאי זה לצד זה.

כל חלק הוא פרשנות של אוליביה קורט מסה למגדר ונשיות, לאבולוציה של הפמיניזם, בה היא ממקמת את עצמה.

מערכה ראשונה:  Whenever I’m alone

מסעה של אישה אל השכבות הגולמיות, המכאניות, הבוערות והדחופות, הנסתרות והשבריריות של עצמה – גופה משמש כבן לוויה בלתי נפרד לדיאלוג.

מערכה שנייה: A traveling bag, a body and me

מעשה קסם של הבניית נשיות. התגלמות של ההיסטורי והמיתולוגי, התבוננות בציפיות והאפשרויות הפיזיות העומדות בפני נשים.

DIPTYCH בוחן את משקל הבשר הממשי ואת משקל הציפייה החברתית; ערכים שמכתיב המגדר והגוף שהוא האישה.

במופע יש קטעי עירום של חלק גוף עליון.

צילום: אפרת מזור

יום ראשון, 20.11.22 בשעה 20:00

להזמנת כרטיסים: DIPTYCH: THE HISTORICAL PRESENT