מופע חוצות | כלי אש וחישוקי הולה הופ

בחוצות הכפר תוכלו לראות טקס אש המשלב חומרים תנועתיים של ורטיגו בשילוב כלי אש וחישוקי הולה הופ מוארים.

ללא תשלום