תכנית יום כיפור תשפ"ד – 2023

ערב יום כיפור

15:00               הגעה והתארגנות

16:30-17:45     ארוחה מפסקת

18:07               כניסת צום

הדלקת נרות התכנסות מוסיקאלית

18:20               כל נדרי

18:57              תפילת ערבית

19:30               פיוטים

20:30-22:00    ברוך ברנר ודנה גניהר: התבוננות במהות החג ומיקרו צעדים בתהליכי התפילה / ארבעת האחיות:

תודעה בתנועה

 

יום כיפור

5:50                 הכנת הגוף וברכות השחר

6:10                 המלך

6:32                 הנץ החמה

8:30-9:30         הרוח בגוף – מרב ורנה / שיח ולימוד בקבוצות עם ארז ניר

9:45                 הכנת הגוף לתפילה עם נעה: זמן כניסה פנימה- התבטלות-ערנות, הקשבה, התבוננות שקטה

10:00-10:15     הזכרת שמות

10:15-13:15     מוסף- התבוננות ותפילה

13:30-14:30     מנוחה

15:15               שיעור עם יוחאי / קונטניום – מפגש נשימה, צליל ותנועה עם טלי.

16:10               מנחה

16:50               הכנת הגוף לתפילת נעילה עם נעה

17:00               נעילה

19:07               סיום הצום, הבדלה וברכת הלבנה

19:40               ארוחה משותפת לשבירת הצום

 

*יתכנו שינויים בזמני תפילות